Доступ до публічної інформації

У питаннях доступу до публічної інформації Старопетрівська сільська рада керується такими нормативно-правовими актами:

  1. Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
  2. Закон України «Про інформацію»;
  3. Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 11 травня 2011 року № 29 «Про організацію роботи із забезпечення Адміністрацією Президента України доступу до публічної інформації»;
  4. Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 1 вересня 2011 року № 60 «Про затвердження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію, в Адміністрації Президента України»;
  5. Розпорядження Глави Адміністрації Президента України від 15 лютого 2012 року № 21 «Про систему обліку публічної інформації в Адміністрації Президента України»;
  6. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»;

Додатки до Розпорядження Керівника Державного управління справами.

Указом Президента України від 5 травня 2011 року № 548 (зі змінами і доповненнями, внесеними Указом Президента України від 17 листопада 2014 року № 883) Головний департамент забезпечення доступу до публічної інформації Адміністрації Президента України визначений спеціальним структурним підрозділом, який організовує в установленому порядку доступ до публічної інформації, відповідає за розгляд, опрацювання, облік, систематизацію, аналізування та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять до Президента України, Адміністрації Президента України, а також надає консультації під час оформлення таких запитів.

Одним із шляхів забезпечення доступу до публічної інформації є надання інформації за запитами.

Згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації» публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

Запит на інформацію – це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.

Запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту.

Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.

Письмовий запит подається в довільній формі.

Запит на інформацію має містити:

1) ім'я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку, якщо такий є;

2) загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо;

3) підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Додатки до Розпорядження Керівника Державного управління справами від 11 жовтня 2011 року № 275 «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію».

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації

Рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.

 

Онлайн трансляція сесії

 

Ми на Google Maps